κατασκευή ιστοσελίδων,προώθηση ιστοσελίδων,ιστοσελίδες αγρίνιο
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο διαχωριστήρας είναι φυγόκεντρος και έχει δυνατότητα τα στερεά απόβλητα να βγαίνουν στεγνά.