κατασκευή ιστοσελίδων,προώθηση ιστοσελίδων,ιστοσελίδες αγρίνιο
ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ/ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Διατίθενται αντλητικά συγκροτήματα, φυγόκεντρα, επιφανείας, υποβρύχια και πόμωνες βαθέων φρεατίων.
Προμήθεια και εγκατάσταση.
ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων, μονοκάναλες, πολυκάναλες, τύπου vortex, κοπτίρες.
Επίσης, οξυγονοποιητές, αναδευτήρες, φυσητήρες.