κατασκευή ιστοσελίδων,προώθηση ιστοσελίδων,ιστοσελίδες αγρίνιο
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ
Αυτόματο σύστημα μεταφοράς τροφής, το οποίο τοποθετείται στον πάτο δεξαμενών αποθεμάτων(silo) και χάρη στον ειδικό σχεδιασμό του εγκυάται άψογη μεταφορά κάθε είδους  ζωοτροφής ενώ το κόστος συστήρησής του είναι μηδενικό.
Στον πάτο των δεξαμενών μπορεί να τοποθετητθεί απλός μηχανισμός μεταφοράς, διπλός ή και τριπλός για μέγιστη μεταφορά τροφής.
Αλυσιδωτό σύστημα μεταφοράς τροφής που τοποθετείται στον πάτο δεξαμενών αποθεμάτων.
Διαθέτει ισχυρές αλυσίδες αλλά και πολλούς μηχανισμούς ασφαλείας που εγκυόνται την άψογη λειτουργία του.
Μεταφορά τροφής με αλυσιδωτή τάπα.( Φ50-Φ60-Φ90)
  • Αυτόματος διακόπτης παύσης λειτουργίας σε περίπτωση που η αλυσίδα "κολλήσει".
  • Ειδικό σύστημα προστασίας της αλυσίδας και εύρρυθμης λειτουργίας της.
  • Κάλλυμα για προστασία του όλου συστήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
ΑΛΥΣΙΔΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ