κατασκευή ιστοσελίδων,προώθηση ιστοσελίδων,ιστοσελίδες αγρίνιο
ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ
Διατίθενται μεταλλικές ποτίστρες από ανοξείδωτο χάλυβα τριών ειδών:
  • Μεταλλικές ποτίστρες για χοιρίδια.
  • Μεταλλικές ποτίστρες για χοίρος πάχυνσης.
  • Μεταλλικές ποτίστρες για χοιρομητέρες.
Ποτίστρα για χοιρίδια 6kg έως 20kg.
Το νερό μεταφέρεται από ειδικό χαλύβδινο σωληνάκι, το οποίο διαθέτει και βαλβίδα για ρύθμιση της ποσότητας.
Ο καθαρισμός του καθίσταται εύκολος καθώς το σύστημα μεταφοράς νερού αποσυναρμολογείται εύκολα χωρίς να χρειαστεί  να αποσυνδέσετε ολόκληρη την ποτίστρα.
Μεταλλικές πιπίλες για απογαλακτισμό, παχυνώμενα και μεγάλα ζώα.