κατασκευή ιστοσελίδων,προώθηση ιστοσελίδων,ιστοσελίδες αγρίνιο
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα συστήματα ελέγχου RN4 και RN12 αποτελούν μια απλή λύση στη διαχείριση του κλίματος σε μια εγκατάσταση.
Διαθέτουν:
 • Ρυθμιστή εσωτερικής θερμοκρασίας.
 • Ρυθμιστή ισχύος.
 • Ρυθμιστή ζεστού/κρύου.
 • Ρυθμιστή έντασης.
 • Ρυθμιστή minimum/maximum.
 • Μνήμη θερμοκρασιών.
Η σειρά RDS διατίθεται με μια έξοδο εξαερισμού και ένα διακόπτη ενεργοποίησης ζεστού/κρύου.
Επίσης διαθέτει μια extra αναλογική έξοδο για σύνδεση μηχανής ελέγχου εσωτερικού αέρα.
Διαθέτουν:
 • Ρυθμιστή εσωτερικής θερμοκρασίας
 • Ρυθμιστή ισχύος
 • Ρυθμιστή ζεστού/κρύου
 • Ρυθμιστή εύρους
 • Ρυθμιστή minimum/maximum
 • Μνήμη
RVC-6, πανίσχυρο σύστημα ελέγχου, το οποίο ελέγχει απευθείας ανεμιστήρες άνω των 6 Amp καθώς και τις διάφορες εισόδους αέρα ξεχωριστά.
Διαθέτει:
 • Σωλήνα εξαερισμού.
 • Σωλήνα θέρμανσης.
 • Θερμική επαφή(ζεστό/κρύο)
 • Ρυθμιστής(εξαερισμού 6Amp, θέρμανσης 6Amp)
 • Ρυθμιστής minimum και maximum ισχύος των ανεμιστήρων.
 • Ρυθμιστής έντασης
Η σειρά DNS έιναι εύλη στη χρήση και σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο του κλίματος μιας εγκατάστασης.
Διαθέτει:
 • Εσωτερικό σωλήνα.
 • Εσωτερικό σωλήνα θέρμανσης.
 • Εξωτερικό σωλήνα.
 • Σχετική υγρασία
 • Αναλογικές εξόδους για: ανεμιστήρες, παράθυρα αέρος, βαλβίδες καμινάδων.
 • Ψηφιακές εξόδους: δεύτερο group εξαερισμού, θέρμαση, ψύξη, alarm.
 • Ρυθμιστής θερμοκρασίας.
 • Ρυθμιστής εξαερισμού.
 • Ρυθμιστής έντασης.
 • Μνήμη θερμοκρασιών.
 • Συνδεση με υπολογιστή.
Η σειρά DNP έιναι εύλη στη χρήση και σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο του κλίματος μιας εγκατάστασης.
Διαθέτει:
 • Εσωτερικό σωλήνα.
 • Εσωτερικό σωλήνα θέρμανσης.
 • Εξωτερικό σωλήνα.
 • Σχετική υγρασία
 • Αναλογικές εξόδους για: ανεμιστήρες, παράθυρα αέρος, βαλβίδες καμινάδων.
 • Ψηφιακές εξόδους: δεύτερο group εξαερισμού, θέρμαση, ψύξη, alarm.
 • Ρυθμιστής θερμοκρασίας.
 • Ρυθμιστής εξαερισμού.
 • Ρυθμιστής έντασης.
 • Μνήμη θερμοκρασιών.
 • Συνδεση με υπολογιστή.
 • Ιστορικό
Η σειρά DNB επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του κλίματος σε σπίτια που διαθέτουν σταυρωτό σύστημα εξαερισμού.
Διαθέτει:
 • Εσωτερικό σωλήνα.
 • Εσωτερικό σωλήνα θέρμανσης.
 • Εξωτερικό σωλήνα.
 • Σχετική υγρασία
 • Αναλογικές εξόδους για: ανεμιστήρες, παράθυρα αέρος, βαλβίδες καμινάδων.
 • Ψηφιακές εξόδους: δεύτερο group εξαερισμού, θέρμαση, ψύξη, alarm.
 • Ρυθμιστής θερμοκρασίας.
 • Ρυθμιστής εξαερισμού.
 • Ρυθμιστής έντασης.
 • Μνήμη θερμοκρασιών.
 • Συνδεση με υπολογιστή.
 • Ιστορικό
Η σειρά DNT διαθέτει μια σειρά από σύνθτες λειτουργίες που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο του κλίματος και των συστημάτων εξαερισμού σε μεγάλες εγκαταστάσεις.
Διαθέτει:
 • Εσωτερικό σωλήνα.
 • Εσωτερικό σωλήνα θέρμανσης.
 • Εξωτερικό σωλήνα.
 • Σχετική υγρασία
 • Αναλογικές εξόδους για: ανεμιστήρες, παράθυρα αέρος, βαλβίδες καμινάδων.
 • Ψηφιακές εξόδους: δεύτερο group εξαερισμού, θέρμαση, ψύξη, alarm.
 • Ρυθμιστής θερμοκρασίας.
 • Ρυθμιστής εξαερισμού.
 • Ρυθμιστής έντασης.
 • Μνήμη θερμοκρασιών.
 • Συνδεση με υπολογιστή.
 • Ιστορικό